مشخصات فنی فلورین قابل تامین به شرح ذیل می باشد.

 

 

 

لطفا سایر مشخصات این محصول را از بازرگانی این شرکت استعلام فرمایید.