کربنات کلسیم میکرونیزه با مش ۱۰۰ تا ۱۰۰۰ و با بسته بندی های اشاره شده در جدول صفحه قبل یا هر بسته بندی مورد درخواست مشتری آماده تحویل می باشد.

 

در جدول ذیل ترکیب شیمیایی کربنات کلسیم میکرونیزه قابل تحویل ارائه شده است.

 

 

لطفا سایر مشخصات این محصول را از بخش بازرگانی شرکت استعلام فرمایید.

 

 

بازگشت