در جدول ذیل آنالیز شیمیایی سیلیس دانه بندی قابل تامین ارائه شده است.

 

 

 

 

لطفا سایر مشخصات این محصول را از بخش بازرگانی شرکت استعلام فرمایید.

 

 

بازگشت